Privacy

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT
Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van Reuzeshop B.V. (hierna: ‘Reuzeshop). Hierin leggen we uit hoe Reuzeshop omgaat met persoonsgegevens. We krijgen deze gegevens via de Webshop www.Reuzeshop.nl (hierna: de “Webshop”) en corporate.Reuzeshop.com (hierna: de “Corporate Website”). Daarnaast krijgen we persoonsgegevens wanneer klanten offline contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om informatie op te vragen. Ook gaat deze verklaring over de cookies die we gebruiken op de Webshop.
1. DEFINITIES
In dit Privacy- en Cookiebeleid van Reuzeshop worden de volgende begrippen gebruikt:
Webshop: de Webshop www.reuzeshop.nl en iedere andere door Reuzeshop aangewezen Webshop, URL of applicatie.
Webshopbezoeker: een klant die voor de eerste keer op de webshop komt en geen interactie heeft met de webshop.
Webshopklant: een klant die interactie heeft met de Webshop.
Account: het account dat de klant via de Webshop moet aanmaken om een bestelling te kunnen plaatsen.
Privacy- en Cookiebeleid: het Privacy- en Cookiebeleid van Reuzeshop.
2. DE VEILIGHEID VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Bij Reuzeshop houden we rekening met de privacy van onze klanten, zakenrelaties en gebruikers van de Webshop. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die Reuzeshop heeft verkregen, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.
3. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1 WEBSHOPBEZOEKER
Om het bezoek aan de Reuzeshop webshop aantrekkelijk te maken voor jou als bezoeker, verzamelt Reuzeshop informatie over jouw persoonsgegevens en navigatiegedrag op de webshop, en of je via een van onze advertentiepartners op de Reuzeshop webshop terecht bent gekomen. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld:
 • Land
 • Bekeken producten
 • IP-adres
 • Hoe je bent binnengekomen op onze webshop
 • Waar je onze webshop verlaat
 • Met wat voor apparaat je onze webshop bezoekt

Bovenstaande informatie wordt onder andere gebruikt om webshopbezoekers beter te begrijpen, de juiste webshop te laden en relevante advertenties te tonen.
3.2 WEBSHOPKLANT
Van webshopklanten verzamelen we dezelfde informatie als van webshopbezoekers, aangevuld met informatie die de klant actief met ons deelt, bijvoorbeeld:
 • Voorkeuren in de verlanglijst
 • Bestelde producten
 • Contactgegevens

3.2.1 KLANTACCOUNT

Om via de Webshop bestellingen te kunnen plaatsen, mee te kunnen doen aan veilingen en om reviews te kunnen geven, heb je een account nodig. Om een account aan te kunnen maken, moet je de volgende (persoons)gegevens invullen:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het maken en beheren van je account
 • Tegengaan van fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van je account
 • Het tonen van je bestelde producten in je account.
 • Het optimaliseren van claims en het bijhouden van de contactgeschiedenis m.b.t. webshopbestellingen van producten aangeboden door derde partijen.
De gegevens worden in ieder geval bewaard zolang je een account hebt bij Reuzeshop.


3.2.2 BESTELLINGEN

3.2.2.1 CHECKOUT – BEZORGADRES

Via je account kun je bestellingen plaatsen voor producten die op de Webshop worden aangeboden. In het kader van bestellingen zal je, naast de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account, onder andere de volgende gegevens moeten verstrekken met betrekking tot het bezorgadres:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Bezorgadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien van toepassing)

De hiervoor genoemde gegevens en jouw accountgegevens worden onder andere gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
 • Om je op de hoogte te houden van de status van je bestellingen
 • Om de bestelling/overeenkomst uit te kunnen voeren, waaronder de levering en de zgn. after sales-verplichtingen
 • Facturatie
 • Ter verbetering van onze dienstverlening
 • Om  vragen en klachten af te handelen
 • Om marketingactiviteiten te personaliseren
 • Om bestellingen te plaatsen uit naam van een bedrijf

3.2.2.2 CHECKOUT – FACTUURADRES

Nadat je de gegevens voor het bezorgadres hebt ingevuld, worden de volgende gegevens gevraagd voor je factuuradres:
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Naam
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Betaalmethode
Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Zodat ze getoond kunnen worden op de factuur
 • Om contact op te kunnen nemen m.b.t. de afronding van de bestelling, facturatie of levering
 • Om de betaling te kunnen ontvangen en om het checkoutproces te optimaliseren
 • Om fraude en hacking te voorkomen

3.2.2.3 BESTELLINGEN BIJ DERDE VERKOPERS

Via jouw account kun je ook bestellingen plaatsen voor producten van derde verkopers (hierna: “Andere Verkoper(s)”) die op de Webshop worden aangeboden. Reuzeshop stuurt je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan Andere Verkopers, zodat je bestelling door de Andere Verkoper(s) kan worden afgehandeld.
Reuzeshop gebruikt voor de communicatie tussen jou en Andere Verkoper(s) een communicatie-applicatie. Deze communicatie wordt namens Reuzeshop opgeslagen en kan door Reuzeshop worden ingezien en gebruikt om:
 • Jou en/of de Andere Verkoper(s) in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen
 • Te beoordelen of de Andere Verkoper(s) aan de gestelde service levels voldoen
 • Het proces te verbeteren


3.2.4 VERLANGLIJST

Je kunt in de webshop een eigen Verlanglijst opstellen. Als je producten aan je verlanglijst toevoegt terwijl je bent uitgelogd, blijven deze producten 30 dagen in je Verlanglijst staan.
Onder andere de volgende gegevens worden verzameld, ongeacht of je in- of uitgelogd bent:
 • IP-adres
 • Surfgedrag
Als je producten aan jouw Verlanglijst toevoegt terwijl je bent ingelogd, kun je je Verlanglijst altijd terugvinden in “Mijn account”.
Deze gegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden en zodat Reuzeshop je Verlanglijst kan onthouden wanneer je terugkeert op de Webshop.

3.2.5 KLANTENSERVICE

Indien je vragen of klachten hebt over een product dat je hebt gekocht via de Webshop of over de service van Reuzeshop of Andere Verkoper(s), kun je ons bellen, mailen. Je kunt de contactgegevens vinden op de Webshop.

3.2.5.1 OPNEMEN TELEFOONGESPREKKEN

Telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen worden opgenomen voor trainings-, beoordelings- of kwaliteitsdoeleinden. Hierover word je geïnformeerd zodra je telefonisch contact opneemt met onze klantenservice. De (persoons)gegevens die worden opgenomen, worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde kwaliteitsdoeleinden.
De opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het betreffende doel.


3.3 BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.3.1 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU
Wij werken samen met derde partijen zoals Google en Facebook. Dit betekent dat de data kan worden opgeslagen op servers buiten Europa. Daar geldt andere wetgeving dan in Europa wat betreft omgang met persoonsgegevens. Deze derde partijen houden zich aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Bedrijven die hierbij zijn aangesloten worden beschouwd als organisaties die voldoen aan de Europese beveiligingsstandaard voor persoonsgegevens.

3.3.2 VERSTREKKING BINNEN HET REUZESHOP CONCERN

Het Reuzeshop-concern heeft wereldwijd verschillende vestigingen. Deze vestigingen werken nauw met elkaar samen. Daardoor kan het gebeuren dat je gegevens verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Reuzeshop zorgt ervoor dat je gegevens binnen het hele concern goed worden beschermd.

3.3.3 VERSTREKKING AAN DERDEN
Reuzeshop kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken, om de volgende redenen:
 • Je hebt hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven
 • De overeenkomst die je met ons hebt, moet worden uitgevoerd
 • Zodat producten die je bij (een) Andere Verkoper(s) hebt besteld kunnen worden geleverd
 • Omdat Reuzeshop een samenwerking heeft met een andere partij in het kader van het verbeteren van onze producten, diensten en services
 • Een verplichting op grond van de wet
 • Ter voorkoming of bestrijding van fraude
 • Als het noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Reuzeshop

3.3.4 BEWAARTERMIJN

Reuzeshop bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

3.3.5 BEVEILIGING

Reuzeshop neemt maatregelen om je persoonsgegevens voldoende te beschermen. Wij gebruiken daarvoor middelen die passen bij onze activiteiten, de aard en omvang van ons bedrijf en het soort gegevens dat we verwerken. Dit doen we om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Wij verwachten dat je zelf ook bijdraagt aan de veiligheid van je persoonsgegevens, door de inloggegevens van je account (e-mailadres en wachtwoord) geheim te houden. Deel je inloggegevens nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

3.3.6 INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

Je kunt je eigen gegevens altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen in je account.
Als je geen account hebt, kun je persoonlijke informatie die Reuzeshop over je heeft opvragen. Indien de informatie onjuist is kun je Reuzeshop verzoeken deze aan te passen. Zulke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je per email of met het klachtenformulier aan onze klantenservice sturen.

3.3.7 RECHT VAN VERZET

Je kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Je bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je per e-mail of schriftelijk richten aan onze klantenservice. Binnen vier weken ontvang je antwoord van Reuzeshop.
Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van je gegevens voor directe marketing doeleinden, zal Reuzeshop stoppen met het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden. Je krijgt dan geen commerciële e-mails – zoals nieuwsbrieven - van Reuzeshop meer.

3.3.8 PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN DERDEN

Dit Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op Webshops van derden die door middel van links met de Webshop zijn verbonden. Daarnaast is het Privacy- en Cookiebeleid ook niet van toepassing op gegevens verzameld door bedrijven zoals Google en Affiliate Netwerk Awin. Je kunt zelf je voorkeuren aanpassen in je Google account. Raadpleeg daarvoor hun privacy policy. Lees de Privacy Policy van Awin hier.
Reuzeshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop deze derden en bedrijven omgaan met jouw (persoons)gegevens. Reuzeshop adviseert daarom om altijd het privacy- en cookiebeleid op de betreffende Webshops en bedrijven te lezen.
4. GEBRUIK VAN COOKIES
4.1 WAT ZIJN COOKIES
Zoals bij veel Webshops het geval is, maakt Reuzeshop gebruik van cookies en op cookies lijkende bestanden en technologieën zoals “web beacons” (hierna aangeduid als: ”Cookies").
Een Cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de Webshop wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer of op je tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek aan de Webshop niet opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
Hieronder wordt uitgelegd hoe er op de Webshop gebruik wordt gemaakt van Cookies, van wie de Cookies afkomstig zijn en waarom de Cookies worden ingezet. Voor het optimaliseren van de eigen advertenties en die van derde partijen, worden onder meer de volgende gegevens verzameld:
 • Gekochte producten
 • Bekeken producten
 • Bestelwaarde
 • Hoe komt de klant op de Webshop terecht
In onderstaande uitleg wordt beschreven hoe Cookies geweigerd en verwijderd kunnen worden.

4.1.1 FUNCTIONELE COOKIES

Reuzeshop maakt gebruik van Cookies, zoals Google Analytics, om je gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden gedurende je bezoek aan de Webshop. Deze Cookies maken het browsen op onze Webshop eenvoudiger, omdat bepaalde gegevens niet steeds opnieuw hoeven worden ingevoerd.
Daarnaast kan Reuzeshop Cookies gebruiken die noodzakelijk zijn om de Webshop goed te laten functioneren, ook als je de Webshop bezoekt op je mobiele telefoon of tablet.

4.1.2 A/B TESTING COOKIES

Reuzeshop test haar Webshop voortdurend om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarvoor maakt Reuzeshop gebruik van zogenaamde A/B testing Cookies van derde partijen. Bij A/B testen worden twee verschillende varianten van de Webshop, of delen van de Webshop, aan bezoekers getoond om te bekijken welke variant het beste werkt. Deze Cookie bepaalt dus welke variant je te zien krijgt. 

4.1.3 WEBSHOP ANALYSE COOKIES

Op de Webshop worden Cookies ingezet die bijhouden welke pagina’s je hebt bezocht. Deze informatie wordt onder andere verzameld door de webanalysediensten Aol (Adserver), Alexa, Crazy Egg, Google Analytics, Pingdom, Hotjar en Piwik.
Deze webanalysediensten maken gebruik van Cookies om te analyseren hoe bezoekers de Webshop gebruiken. De Cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de Webshop heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de Webshop eerder heeft bezocht en via welke Webshop de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.
Om de gebruikservaring en klantervaring van onze Webshop verder te verbeteren en optimaliseren maakt Reuzeshop gebruik van Hotjar Web Analytics Service. Hotjar kan muisklikken, muisbewegingen en scroll-activiteiten registreren. Daarnaast verzamelt Hotjar informatie over bezochte pagina’s, ondernomen acties, het land waarin je je bevindt, het apparaat dat je gebruikt en de browser waarmee je werkt. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die je niet vrijwillig invoert op deze Webshop. Ook volgt Hotjar geen surfgedrag op Webshops die geen Hotjar-diensten gebruiken. Hotjars privacyreglement bevat een gedetailleerde uitleg over hoe Hotjar gebruikt wordt: https://www.hotjar.com/privacy. Je kunt er altijd voor kiezen om je gegevens niet te laten verzamelen door Hotjar wanneer je onze Webshop bezoekt door de zogenaamde ‘Opt-out’ pagina te bezoeken op de Webshop van Hotjar en op ‘Disable Hotjar’ te klikken.
De gegenereerde informatie over je gebruik van de Webshop wordt in de meeste gevallen verzonden naar servers van de betreffende webanalysediensten. De webanalysediensten zullen deze informatie gebruiken om te evalueren hoe je de Webshop gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de Webshop op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de Webshop en het internet. Reuzeshop gebruikt de geaggregeerde gegevens uit de rapporten voor verdere optimalisering van de Webshop.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.